7143 Yapılandırma Süre Uzatımı

Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Uzayan Başvuru Süreleri

Değerli Üyemiz,

31.07.2018 tarih 30495 (Mükerrer)  Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (7 sayılı)  ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına ilişkin Kanunda yer alan;

 

* Maliye Bakanlığına, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Büyük Şehir Belediyelerine, YİKOB’lara,  Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerine Bağlı Tahsil Dairelerine Borçlar,

* Pişmanlıkla Beyan,

* Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerine Borçlar ve

* SGK’na Olan Borçlar’ın

yapılandırılmasına ilişkin 31.07.2018 olan son başvuru süresi 27.08.2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır. Güncel yapılandırma takvimi ektedir.

Meslek odalarını ilişkin borç yapılandırılması UZATILMAMIŞTIR.

(TÜRMOB, Baro, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odası)

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Orhan AKGÜLOĞLU

Başkan