2018 YILINDA YAPILMIŞ KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİNE KATILMIŞ OLANLARIN