2021 Yılı Maktu Aidat

3568 sayılı Yasa gereği maktu aidat her yıl Ocak ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir.

(Muhasebe bürosu olsun veya olmasın tüm üyeler, maktu aidat ödemekle yükümlüdürler.)

2021 Yılı maktu aidat tutarı 800.00 (Sekizyüz)TL dir.  Son Ödeme tarihi 31 Ocak 2021 ‘dir.

3568 Sayılı Yasanın 16. Maddesinin son fıkrası gereği;

Meslek mensuplarından kamu kurum ve kurulularında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, durumlarını belgelendirdikleri takdirde, Odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.

1. Mesleki ruhsata haiz olup, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile meslek kütüğüne kayıtlı olup, mesleği fiilen icra etmeyenler (hiçbir mesleki faaliyette bulunmayanlar) Odaya kayıt (Giriş) ve Maktu (Yıllık) üye aidatlarını % 50 indirimli ödeyeceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile hiçbir mesleki faaliyette bulunmadığını beyan edenler, bu durumlarını belgelendirmek zorundadır. Aksi takdirde aidatlarını tam olarak öderler.

 2. 26.07.2008 tarihinden önceki aidat tahakkukları için kanunun değişmeden önceki hükümleri uygulanacaktır.

3. İşletmelerde bağımlı olarak çalışan Meslek Mensupları ve Ruhsat almaya hak kazanıp üyelik kaydını yeni yaptıracak bağımlı çalışan Meslek Mensupları, Odaya giriş ve yıllık üye aidatlarının tamamını ödemek zorundadır.

4. TÜRMOB’un 2010/1 nolu genelgesi gereğince aidatlarını % 50 indirimli olarak ödeyenlerin, bu süreleri YMM sınavı için SMMM sürecinden sayılmayacaktır.

Bu kanun hükmüne göre yüzde elli indirimli aidat ödeyecek meslek mensupları odamıza müracaat etmeniz gerekmektedir.

Yüzde elli indirimli aidat tahakkuk taahhütnamesine ulaşmak için tıklayınız.

AİDATLARINIZI;

• Odamız Veznesine
• Web sitemizden (Online İşlemler bölümünden) E-BİRLİK' ten yapabilirsiniz. 
• Banka hesaplarımıza ödeyebilirsiniz

BANKALAR VE HESAP NUMARALARIMIZ

     
Denizbank 3150 2906350 / TR96 0013 4000 0029 0635 0000 01
Ziraat Katılım Bankası 54 304325-1/ TR96 0020 9000 0030 4325 0000 01