SÜRGEM E-Eğitici (Formatör) Eğitimi Yönergesi

TÜRMOB Yönetim Kurulu’nun 24.12.2020 tarihli toplantısında Sürekli Mesleki Geliştirme Merkezi (SÜRGEM) eğitimleri ve Birliğimizin diğer uzaktan eğitim faaliyetlerinde uygulanmak üzere ekli SÜRGEM E-Eğitici (Formatör) Eğitimi Yönergesi (Yönerge ) kabul edilerek, yürürlüğe girmiştir. Yönerge hükümleri uyarınca yetkilendirilen eğiticiler, TÜRMOB tarafından organize edilecek e-eğitim faaliyetlerinde ve SÜRGEM tarafından organize edilecek sürekli mesleki geliştirme e-eğitimlerinde eğitici olarak görevlendirileceklerdir.

            TÜRMOB ve SÜRGEM tarafından yürütülecek olan e-eğitimlerde görev alacak eğiticilere ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Yönerge’nin 8’inci maddesi uyarınca e-eğitici adaylarında aranan temel nitelikler Ek_1 deki TÜRMOB  SÜRGEM E-Eğitici (Formatör) Eğitimi Yönergesi Ön Yazısında sıralanmıştır.

 

            SÜRGEM 2021 e-Farkındalık Eğitim Konularına Ek_2 den Ulaşabilirsiniz.

 

            SÜRGEM E-Eğitim Formatör Yönergesine Ek_3 ten Ulaşabilirsiniz.

 

ÖNEMLİ:

1- e-Eğitici aday adayları SÜRGEM tarafından belirlenen e-eğitici uzmanlık konularından en fazla ikisi için başvurabilirler.

 

2- e-Eğitici adaylık başvuruları Dilekçe ile Odamıza Yapılacaktır.

 

3- Son başvuru tarihi 10 Şubat 2021 mesai bitimine kadar yapılacaktır.