2021 Yılı Maktu Aidat

2021 Yılı Maktu Aidat

2021 Yılı Maktu Aidat


Devamı...


E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Uygulamaları

E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Uygulamaları

01/01/2021 Tarihi İtibariyle E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Uygulamalarına Dahil Olan Mükelleflerce Aralık 2020 Dönemine İlişkin Olarak Başkanlığımız 5.000 TL ve 30.000 TL E-Arşiv Fatura Portalı'ndan Düzenlenmesi Gereken Faturalar Hakkında DUYURU


Devamı...

e-Defter Dosyaları ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistem

e-Defter Dosyaları ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistem

e-Defter Dosyaları ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerinde Saklanması Uygulaması Başladı


Devamı...

Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin Önemli Duyuru

Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin Önemli Duyuru

Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin Önemli Duyuru


Devamı...

7256 sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 27 ve 28 inci Maddelere İlişkin Duyuru

7256 sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 27 ve 28 inci Maddelere İlişkin Duyuru

7256 sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 27 ve 28 inci Maddelere İlişkin Duyuru


Devamı...

2021 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

2021 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

2021 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Devamı...

2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgar

2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgar

2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi


Devamı...

e-Fatura Uygulamasına Geçmesi Gerekmekle Birlikte Henüz Mali Mühürlerini Temin Edemeyen Mükellefler

e-Fatura Uygulamasına Geçmesi Gerekmekle Birlikte Henüz Mali Mühürlerini Temin Edemeyen Mükellefler

e-Fatura Uygulamasına Geçmesi Gerekmekle Birlikte Henüz Mali Mühürlerini Temin Edemeyen Mükellefler Hakkında Duyuru


Devamı...

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Başvuru Süre Uzatılması

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Başvuru Süre Uzatılması

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343)


Devamı...