BAŞKANIN MESAJI

Kıymetli ve Saygı değer Meslektaşlarım merhaba;

İçinde bulunduğumuz Mart ayı Meslek Camiamız için hep zor olmuştur, yine böyle bir zor döneme girerken başkanlık görevini devraldığım kıymetli meslektaşım, Sayın M. Zeki Akal’a gerçekleştirdiği hizmetler için şahsım ve sizler adına teşekkürlerimi tekrar sunuyor, çalışmalarımızda bizimle birlikte olacağını biliyorum.

Kâbus gibi çevremizi saran Pandemi koşulların da müşterilerimiz ve devletimiz bizlerden beklediği beyanname ve mali raporların hazırlanması gibi işler bizleri bekliyor.

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Dönem kapanış ve açılışları, e-defter berat dosyaları, 2020 yılı mali verilerinin müşterilerin gittikçe artan sayıdaki banka istihbarat görevlilerine iletilmesi ve mali raporların açıklanması, daha bir sürü emeğimizin karşılığını alamadığımız angaryalar “Angarya demek zorundayım zira meslektaşlarımın çoğu bu konularda verdiği emeğin karşılığını alamıyor”

Asli ücretini alamadığı müşterisinden bu gibi şeylerin ek ücretini de isteyemiyor. Elektronik veya e-Arşiv faturaları bile bizzat kesmek zorunda kalan meslektaşlarım kendi ailesine ve kendisine ayıracak zaman bulmakta da sıkıntı çekmekte sonuç olarak o yoğunlukta kendine ve işine yeteri kadar zaman ayıramamakta verdiği hizmetin kalitesi düşmektedir. Kendini güncellemeye zaman ayıramamakta veya ayırdığı zamanın ve emeğin karşılığını alamamaktadır.

Meslektaşlarım; 103 yılını idrak edeceğimiz Erzurum’un kurtuluş yıl dönümünde, bizlerin de sosyal ve ekonomik bağımsızlığa yelken açacağı bir refahın paylaşıldığı haksız rekabet ve ucuz emeğin önleneceği bir döneme hep birlikte başlamak arzusundayım.

Biliyorum ki bu yolda benimle birlikte olacaksınız güç birliği ile haksızlıkların önüne geçeceğiz.

Allah yar ve yardımcımız olsun, Sevgi ve Saygılarımla,

                                                                                                               Şimşek Akpınar

                                                                                                                   Başkan