BAŞKANIN MESAJI

Saygıdeğer meslektaşlarım,

Meslek yasamızın 30.yılını idrak ettiğimiz bu yılda, Odamız 23.Olağan Seçimli Genel Kurulu nu 15-16 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirmiştir. Meslek Mensuplarının oy vererek seçtiği Yöneticiler olarak bizler görev dağılımını biraz geçte olsa 10.12.2019 tarihinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Bilindiği üzere seçimlere üç liste olarak girilmiş ve üç guruptan 2+2+1 yönetici seçilerek Yönetim Kurulu oluşmuştur. Her birinizin malumu olduğu üzere seçimlerde Nispi Temsil sistemi uygulandığından Yönetim Kurulunun oluşması da farklılıklar gösterebilmektedir. Aslında seçime katılan guruplar ve sonucunda seçilen adaylar Mesleğimize ve meslektaşımıza hizmet etmek anlayışı ile bu yarışa girmektedirler.

Bazı durumlarda bugün yaşanan dağılım ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu seçim sistemi devam ettiği müddetçe de bu durumların devam edeceği aşikârdır. Diğer Oda seçimleri incelendiğinde aynı durumlar ile karşılaşıldığı görülecektir. Hatta bazı Odalarda dağılım daha farklılıklarda göstermiştir. Örneğin beş kişilik bir yönetimin şekillenmesi 2+1+1+1 şeklinde oluşabildiği gibi 1+1+1+1+1 şeklinde de oluşabilmektedir. O zaman Yönetim Kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında bir koalisyon oluşturarak bu görevi yürütebilmektedirler.

İlimizde yapılan 23.Genel Kurul sonucunda oluşan Yönetim Kurulu dağılımı (2+2+1),2013 yılında yapılan Genel Kurul sonucunda olduğu gibi (2+2+1) tekerrür etmiştir. O gün seçilen gruplar arasında yapılan  ve imza altına alınan protokolle göreve getirilen kişi tarafından protokol sözleşmesine uyulmaması sonucunda güvensizlik oluşmuştur. Bu güvensizlik sadece Erzurum Odası ie sınırlı kalmamış diğer Odalara da  de örnek teşkil etmiştir. Bu durum Erzurum SMMM Odası’na diğer Odaların bakış açısı yönünden zarar vermiş diğer odalarda ve meslek camiasında konuşulur olmuştur. Onun için siz meslektaşların oyları ile kurullara seçilen kişiler, kişisel hırsları ile hareket etmemelidir. Yönetime gelenler kendilerini seçen kişilere örnek olmalı ve seçildiği kurumlara hizmet anlayışı ile hareket etmeli ve en önemlisi Odanın kurumsal kimliğine zarar vermemelidir.

Yoğun geçen bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Aralık ayı Tüm meslektaşlarımızın geride bıraktıkları yılın muhasebesini yapacakları günlerdeyiz. Aralık ayı geride bırakacağımız yılın muhasebesini yapmanın yanında gelecek yılında muhasebesini iyi yapmalı diye düşünenlerdenim.

Çalışma koşullarımızın çok zorlu olduğunun bilincinde olarak teknolojiyi etkin ve uyumlu kullanmak bizleri rahatlatacaktır. Sürekli değişen şartlara uyum sağlamak için Oda Yönetimi olarak her bir meslektaşımızın yanında olduğumuzun bilinmesini arzu ediyoruz.

Yönetim olarak en öncelikli birkaç konumuz bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi meslek mensupları arasında haksız rekabeti asgariye indirmek için Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu, Etik kurallara uyumu sağlamak için Etik kurulu, Eğitimin olmazsa olmazını yerleştirmek ve sürekli eğitim yapmak için Mesleki Eğitim kurulu nu kurmayı ve etkin bir şekilde kullanmayı önemsiyoruz.

Buna paralel olarak çeşitli komisyonlar ( örneğin, kadın meslektaşlarımızla ilgili sorunlar komisyonu, mesleğe yeni başlayanlar ile ilgili komisyon, sosyal dayanışma ve kültürel etkinlikler komisyonu,büro standartları kontrol komisyonu,stajyer izleme komisyonu , asgari ücret kontrol komisyonu vs kurarak tüm meslek mensuplarının bu komisyonlar aracılığı ile işin ucundan tutmasını sağlamak düşüncesindeyiz.

Diğer bir konuyu açmak gerekirse bunun en önemlisinin Eğitim Konusu olduğunu biliyor gerektiği zaman için komisyona seçilecek meslek mensuplarından hazırlanmalarını ve seminerlerde konuşmacı olmalarını sağlamak düşüncesindeyiz. Çünkü bizi bizden daha iyi bilen yine bizleriz. Bizler en iyi öğreten en iyi uygulayan etkin ve yetkin kişileriz.

Sizleri her konuda ve en kısa zamanda bilgilendirmek asıl görevimiz olacaktır. Önceliğimiz her zaman meslek mensuplarının  çıkarları  ile  Ülkemizin çıkarları olacaktır.

Tüm üyelerimizden katkı vermelerini çok arzu ediyoruz. Uzakta durmak yok yönetmek hepimizin işi olacak ve birlikte yönetecek birlikte karar vereceğiz. Tüm sorunların üstesinden birlikte geleceğiz.Sen,ben,o yok biz varız anlayışı olacaktır.Odamızın kapısı açık olacak her konuda taleplerinizin yanında katkı koymak isteyen tüm meslektaşlarımız ile  birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.

Yönetim olarak şunun bilinmesini özellikle arzu ediyoruz, Ayrımcılık asla olmayacaktır, her bir olaya şeffaf ve adil bir şekilde bakılacaktır. Asıl hedefimiz her bir meslek mensubunun bu mesleği severek ve hizmetinin karşılığını zamanında alarak yapmasını sağlamak olacaktır.

Sn meslektaşlarım;

Görevler biter makamlar gelir geçer.Birçok projeye,faaliyete imza atılır.Bazen beklenenden daha iyi iş çıkarılır bazen de yeri gelir eksik kalınır. Tebrik eden olduğu gibi eleştirende olur.Ama asıl olan verilen emeğin farkında olup zamanı geldiğinde gönül rahatlığı ile veda edebilmeyi gönüllerde tebessümle anılmayı başarabilmektir.

Başta siz meslektaşlarımın verdiği oylar ile Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmem, akabinde  Yönetim Kurulu Başkanı olmam için destek veren Yönetim Kurulu üyesi Sn Şimşek Akpınar’a, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mustafa Ertaç’a, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Zinnur Ceylan’a  siz meslektaşlarım adına teşekkürü borç biliyorum. Odamızın değerli emekçisi Bahadır Şahiner’e de sizler adına teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni dönemin ve yeni yılın Odamıza, meslektaşlarıma, mesleğimize ve meslek camiamıza hayırlı olmasını diliyor,tüm meslektaşlarımın beklentilerinin gerçekleştiği  güzel bir yıl geçirmenizi  diliyorum.

M.ZEKİ AKAL

BAŞKAN